Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   RODO   |   Zamówienia publiczne   |   Praca   |   Kontakt    
‹ powrót
‹ strona główna  ›  RODO  › 

Ochrona danych osobowych

Administrator Danych Osobowych:
Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Jelenia Górze,
ul. Wolnosci145, 58-500 Jelenia Góra
KRS 0000338156, tel.75 76 48 736, fax:75 76 48 684,
e-mail: mzkjg@mzk.jgora.pl, 
www.mzk.jgora.pl,
 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) –
tel. (75) 76 48 736 wew. 156 
e-mail:
  iod@mzk.jgora.pl adres: ul. Wolności 145, 58-500  Jelenia Góra


Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze, dalej jako „MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze ” szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze względem podmiotu danych - czytaj 

Jednocześnie informujemy Państwa, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić MZK sp.  z o.o. na szkodę został wprowadzony monitoring wizyjny obiektów Spółki jak i pojazdów komunikacyjnych (autobusów). Szczegółowe informacje na temat monitoringu wizyjnego znajdują się w tzw. klauzuli monitoringu wizyjnego administratora danych – MZK sp.  z o.o. w Jeleniej Górze względem podmiotu danych - czytaj 

 

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematyką prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) - RODO - czytaj
  2. Sprostowaniem nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – SPROSTOWANIE RODO - czytaj 
  3. Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) - UODO - czytaj  
Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Staż Miejska ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie Piechowice Gmina Mysłakowice Janowice Wielkie Podgórzyn Jeżów Sudecki